This is a free Purot.net wiki
 • View:

AI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Kun palautat seuraavan vastaustekstin

Voit kirjoittaa vastaustekstin joko paperille tai tietokoneella. Jos kirjoitat paperille, käytä isoruutuista konseptia ja kirjoita joka riville TAI käytä pieniruutuista konseptia ja kirjoita joka toiselle riville.

Jos kirjoitat koneella, kirjoita tekstinkäsittelyohjelmalla, ja lähetä tekstisi sähköpostin liitetiedostona.

Lisätietoa arvioinnista

Tuntitehtäviin on merkitty, mitkä kirjoitetaan wikiin. Nämä otetaan huomioon tuntityön arvioinnissa ja ne parantavat kurssiarvosanaa.

Kaksi vastaustekstiä ja kirjatyö täytyy olla tehtynä, jotta kurssista saa arvosanan ja pääsee kurssista läpi.

Vastausteksin arvioinnin kohteet

 • tehtävänannon noudattaminen

 • vastaustekstin sisältöainekset

 • käsitteiden käyttö

 • tekstin rakentaminen

 • kieli

 • kokonaiskuva lukutaidosta

Vastaustekstin pistemäärien ja koulunumeron vastaavuus

pisteet numero
6 10
5 9
4 8
3 7
2 6
1 5
0 4
   

 

Tekstitaidon vastaustekstin arviointikriteerit yo-kokeessa

Testaa taitosi kielenhuollossa:

Kielenhuoltotesti

Opiskeltavaa

Tästä linkistä löytyy lisää tietoa tämän kurssin asioista

Opetushallituksen etälukion 1. kurssin sivusto

Referointi

Referointitehtävät, perjantaina 31.8.13:

s. 80 tehtävä 1

s. 84 tehtävä 3 ja s. 85 tehtävä 5. Tehtävistä 3 tai 5 kirjoitetaan teksti ryhmän sivulle wikiin.

Lisätietoa referoinnista tästä linkistä:

http://www.kielijelppi.fi/tyokalupakin-termit/referointi

 

Keskiviikko 28.8.13

Tekstien äänet, tehtävä 1 s. 76; Tämä kirjoitetaan wikiin.

tekstien välinen vuorovaikutus, tehtävä 1 s. 80

Maanantai 26.8.13

Tämän viikon käsitteet:

- tekstilaji

- tekstityyppi

- konventio

Tämän viikon tehtäviä:

- s. 65: 4, s. 66: 6 ja s. 67: 7

Kirjoittakaa ryhmän sivulle tehtävästä 4 omasta mielestänne ryhmän paras teksti. Perustelkaa, miksi valitsitte sen.

Keskiviikkona 21.8.

Kontekstiin liittyvistä harjoituksista 2 ja 3. Kolmostehtävän tiivistelmä kirjoitetaan ryhmän sivulle wikiin, muut omiin muistiinpanoihin.

Tiistaina 20.8.13

Monimerkityksisyys,

abstrakti - konkreetti

mielikuvat - konnotaatio

konteksti

Osoittakaa osaamisenne antamalla esimerkki monimerkityksisyydestä, abstraktista, konkreetista ja mielikuvasta ryhmän sivulle. Se voi olla esim. linkki kuvaan, lehtiartikkeliin tai videoon.

Kurssin sisällöt

• tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä kuten tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi

• viestintätilanteen ja -välineen vaikutus tekstiin

• tekstikäsityksen syventäminen, esimerkiksi puhutut ja kirjoitetut tekstit, mediatekstit, sähköiset ja graafiset tekstit, asia- ja kaunokirjalliset tekstit, julkiset ja yksityiset tekstit

• erilaisten tekstien kielen ja sisällön havainnointia ja harjoittelua: ymmärrettävyys, havainnollisuus ja eheys

• tekstien referointi ja kommentointi

• omien viestintätietojen, -taitojen, -asenteiden ja -motivaation arviointi lukio-opiskelun näkökulmasta

• vuorovaikutustaidot ryhmässä

Kurssin arviointi ja arvioitavat työt

 

 • tuntityö, harjoitusten tekeminen, tämän arvioi ryhmä yhteisesti kurssin loppuvaiheessa
 • osallistuminen verkkotehtäviin, näkyy wikin lokitiedoissa esim. muokkauksina ja keskustelukommentteina
 • kahden laajan vastaustekstin kirjoittaminen kirjan tehtävistä
 • tehtävä kokonaisteoksesta, oppikirjan s. 112 mukaan
 • koe: kokeessa on kielenhuoltotehtäviä ja esseen kirjoitustehtävä tai tekstitaidon tehtäviä

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

·      syventää tekstikäsitystään

·      oppii tarkastelemaan monenlaisia tekstejä entistä tietoisempana tulkintaansa ohjaavista seikoista

·      ymmärtää tekstin merkityskokonaisuutena ja tarkastelee sen piirteitä tavoitteen, viestintätilanteen ja ‑välineen kannalta 

·      oppii tarkastelemaan kielenkäyttöään, lukemistapojaan ja viestintäänsä entistä tietoisemmin

·      tottuu huoltamaan tuottamiensa tekstien kieliasua

·      syventää tietojaan ryhmäviestinnästä: hän kehittää ja oppii arvioimaan omia osallistumistapojaan ryhmän vuorovaikutuksen ja ilmapiirin sekä ryhmätyön tai keskustelun tuloksellisuuden kannalta.

 

Sinun tavoitteesi? Ryhmän tavoitteet?

Keskustelkaa kurssin tavoitteista. Mitä jo osaatte? Mikä vaatii harjoittelua? Miksi? Laatikaa ryhmän tavoitteet ja jokainen omat tavoitteensa.

Tehkää ryhmällenne oma sivu ja kirjoittakaa tavoitteet sinne.

Tee itsellesi oma sivu ja kirjoita omat tavoitteet sinne - tai kirjoita omat tavoitteet omiin muistiinpanoihin.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Välillä kielenhuoltoa: tee välipalana kielenhuoltotesti ja kertaa tutut jutut.
aikanope   (26.08.2013 20:14)
  Reply

Opiskeluvihje: toisten ryhmien ja opiskelijoiden tavoitteiden ja niiden kommenttien lukemisesta voi saada vinkkejä myös itselle.
aikanope   (19.08.2013 20:46)
  Reply

Lisäsin tähän kurssin sisällöt, ne on valtakunnallisesta OPS:sta, ja kurssin arvioitavat työt.

Tuntityö arvioidaan ryhmän kesken ja itsearviointina lomakkeella, vastaustekstit arvioidaan pisteinä 0 - 6.

Vastaustekstit voi palauttaa joko käsin kirjoitettuina tai lähettää liitetiedostoina sähköpostissa minulle.

Kokonaisteoksen voi lukea ja tehdä yksin haluamallaan ajalla tai sopia ryhmän kesken yhteisestä kirjasta ja yhteisestä esityksestä tai tekstistä. Tehtävä on kirjan s. 112 ja kirjalista s. 111.
aikanope   (19.08.2013 20:22)
  Reply

@okko Kyllä varmasti, mutta kun on muutaman kerran lisännyt tekstiä tai muuta sisältöä, siihen tottuu. Aluksi se vaatii vähän kärsivällisyyttä, niin kuin vaikkapa wordin tai ppt:n opettelukin.
aikanope   (19.08.2013 16:48)
  Reply

Tuntuu aluksi ainakin aika monimutkaiselta.
okko   (16.08.2013 16:35)
  Reply

Hei! Tervetuloa kurssin pääsivulle. Tälle sivulle laitan kaikki kurssin tärkeimmät sisällöt, aikataulut ja arvioinnit. Opiskelun intoa!
aikanope   (13.08.2013 20:21)
  Reply