This is a free Purot.net wiki
  • View:

Maijan sivu

Omat tavoitteet

● Oppia äidinkieltä ja kielioppia

● Oppia työskentelemään ryhmässä

● Oppia kirjoittamaan parempia tekstejä 

● Ymmärtää uudet asiat 

● Päästä kurssi läpi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Hyvä! Tarkennetaan vielä tekstejä: millaisia tekstejä olet kirjoittanut tähän mennessä, mitä asioita haluaisit tehdä paremmin? Mikä kirjoittamisessa on ollut helppoa, mikä tuottanut hankaluuksia? Tärkeä tavoite: oppia ymmärtämään. Loistavaa! Juuri siitä tässä on kysymys - ymmärtämisestä. Onnea matkaan!
aikanope   (19.08.2013 20:28)
  Reply