This is a free Purot.net wiki
  • View:

Saaran sivu

Henkilökohtaiset tavoitteet

-tehdä työt ajoissa

-haluan kehittää esseen kirjoutustaitoja

-kehittää kielioppia

Sisältöalue

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Mainiota, aikataulukysymykset on tämän homman tärkeimpiä juttuja. Kun jakaa työt tasaisesti, ei tule paniikkia. Joka päivä vähän jotain. Siinä sitten kehittyy tuo kaikki muu itsestään.
aikanope   (19.08.2013 20:29)
  Reply