This is a free Purot.net wiki
  • View:

joonaksen sivu

Tavoitteet

- oppia saamaan enemmän tietoa tekstistä 

- pysyisin mukana äidinkielen opiskelussa

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Kun pysyt mukana, opit samalla teksteistä. Väistämättä. Pidä kiinni!
aikanope   (21.08.2013 20:03)
  Reply