This is a free Purot.net wiki
  • View:

Sofian sivu

Henkilökohtaiset tavoitteeni opiskelulle

-pitää yllä opiskelumotivaatiota

-huolehtia kotitehtävistä

-keskittyä tunneilla olennaisiin asioihin

-kehittäää kielioppitaitoja

-kehittää esseen kirjoitustaitoja

Sisältöalue

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Opiskelumotivaatio on tärkeä juttu. Mitkä asiat saavat sinut lannistumaan opiskelussa? Mikä saa sinut jatkamaan opiskeluja? Miten sinä itse, kaverit ja opettaja voivat auttaa motivaation ylläpidossa?
aikanope   (19.08.2013 16:38)
  Reply