This is a free Purot.net wiki
  • View:

Taavetin sivu

Kurssin tavoitteet:

  • Oppia esseevastauksien tekemistä
  • Oppia kielioppia
  • Läpäistä kurssi
  • Kehittyä ryhmätöiden tekemisessä

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Hyvä! Sitten lisää konkreettisia tavoitteita: mitkä kielioppiasiat osaat, mitkä ei oikein vielä suju. Sitten eri asioille aikataulu, minä päivänä mitäkin teet, ja homma on siinä.
aikanope   (19.08.2013 16:41)
  Reply