This is a free Purot.net wiki
  • View:

Julian sivu

Henkilökohtaiset tavoitteeni

- Kehittää kielitaitoa

- Tehdä työt aikataulun mukaisesti

- Parantaa esseen kirjoitustaitoja

Sisältöalue

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Hyvä! Jos pysyy aikataulussa, yleensä kaikki muu sujuukin sitten itsestään. Aikataulussa pysymistä helpottaa, jos teet itselle aivan konkreettisen listan asioista, joita teet eri päivinä, tyyliin "Tänään luen sivut 22 - 25 ja kirjoitan muistiinpanot."
aikanope   (19.08.2013 16:39)
  Reply