This is a free Purot.net wiki
  • View:

Erikan sivu

Tavoitteeni

1. Oppia eriaisia vuorovaikutustapoja

  • ryhmätyöt
  • keskutelu

2. Osata kirjoittaa pitempiä kirjoituksia

  • Monipuolisempaa tekstiä
  • Vähemmän virheitä

3. Oppia ymmärtämään tekstiä paremmin

  • mm. tulkitseminen

4. Keskittyä opiskeluun

(:

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Hyvä! Nyt voit lähteä etsimään vastausta kysymykseen, miten tekstistä voi tehdä monipuolisen. Millaisia virheitä teet? Mitkä asiat kirjoittamisessa on sinulle helppoja?
aikanope   (19.08.2013 16:35)
  Reply