This is a free Purot.net wiki
  • View:

AI2 Tekstin rakenteita ja merkityksiä

Viimeinen blogikirjoitus: mitä opin kirjoittamisesta

Kirjoita vapaasti siitä, millaista kirjoittaminen on tällä kurssilla ollut. Mitä uutta olet oppinut? Miten suhtautumisesi kirjoittamiseen on muuttunut?

Millainen on kirjoittamisen prosessi? Miten nyt alat tehdä kirjoitustehtävää? Voiko kirjoittamista oppia? Mitä asioita jatkossa opettelet kirjoittamisesta? Kirjoita 5 - 7 kohdan ohjeet kirjoittamiseen.

Millaista palautetta sait artikkeliisi? Miten palaute vaikutti tekstiin? Millaista palautetta annoit itse? Mitä palautteen antamisesta opit?

Liitä blogiin lopuksi artikkelisi liitetiedostona.

Blogikirjoitus puhe-esityksestä

Miten valmistauduitte esittämiseen? Mihin pyritte? Mitä halusitte kuulijoille jäävän mieleen?

Mikä esitystilanteessa oli tärkeää? Mihin keskityit esittäessäsi?

Millaista palautetta sait esityksestäsi? Miten se vastasi omaa käsitystäsi esityksestä? Millaisia olivat parannusesitykset?

Mitä ajattelet esittämisestä nyt? Mikä rohkaisee jatkamaan harjoittelua?

Voit kirjoittaa myös arviointilomakkeen pohjalta ajatuksistasi.

Liitä blogiisi myös diasarja. Mikä esityksessäsi oli onnistunutta? Mitä tekisit nyt toisin?

Mitä kirjoitan, kun kirjoitan esseen?

Tässä linkissä on tiivistetysti tietoa hyvästä esseestä:

http://www02.oph.fi/etalukio/aidinkieli/hyva_essee.html

 

Kurssin aikataulua

Ohje kurssin kirjallisuustyöhön

Tärkeää tietoa tiedonhausta ja tiedon käytöstä

Tässä linkissä on tietoa tiedonhausta, hakukoneista, tiedon käyttämisestä ja creative commons -tekijänoikeuslisensseistä.

Ohje artikkelin työvaiheista

Seuraavaksi blogiin

Selosta, mitä tiedon lähteitä käytätte. Miksi päädyitte juuri näihin lähteisiin? Mitä hakusanoja ja -koneita käytätte?

Miten tiedonhaku sujui? Millaisia lähteitä otatte käyttöön? Millaista tietoa niistä löytyi?

Mitä uutta opit tiedon hausta?

Viikon työt

1. Etsikää omaan työhön 4 - 5 lähdettä, valitkaa erilaisia: painettuja ja sähköisiä. Verkkosivuista tallennetaan osoite ja päivämäärä, jolloin sivu on luettu.

2. Perustakaa työlle joko Google dokumentti tai dokumentti www.kirjoitusalusta.fi -sivulle. Tälle sivulle keräätte sähköisiä lähteitä. Nämä tekstilainaukset voidaan tulostaa oman tekstin tuottamista varten.

3. Kirjoittakaa blogiteksti tiedon hausta.

4. Tehkää suunnitelma tekstistänne. Suunnitelmassa tulee olla mukana myös lähteiden käyttö.

5. Opetelkaa erilaisiin lähteisiin viittaaminen oikein.

Apua kirjan valintaan

http://oukasrv6.ouka.fi:8003/Intro?formid=kirqu

Tällä kurssila luetaan oman alueen kirjailijan teos. Tästä linkistä löydät lisätietoa Oulun alueen kirjailijoista.

Kurssin tavoitteet, sisällöt ja suorittaminen

Tulevaisuuden - siis teidän - taitoja

 

tTässä linkissä on tietoa siitä, millaisia taitoja opiskelu- ja työelämässä tarvitaan.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

@elinaaa Jos et löydä kiinnostavaa teosta Oulun alueen kirjailijalta, valitse kirjailija, joka kirjoittaa oman maakunnan ihmisistä, esim. Jari Tervon Rovaniemi-kirjat, Antti Tuurin Pohjanmaa-kirjat, Kjell Westön Helsinki-kirjat, Seppo Jokisen Tampereelle sijoittuvat rikosromaanit.
aikanope   (17.12.2013 10:31)
  Reply

onko sen kirjailijan pakko olla oulun alueelta?
elinaaa   (10.12.2013 18:38)
  Reply