This is a free Purot.net wiki
  • View:

Miikan sivu

Tavoitteet:

  • Oppia äidinkieltä ja kirjoittamista paremmin
  • Hoitaa ryhmätehtävät hyvin
  • Päästä kurssi läpi ja saada siitä hyvä arvosana

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Hyvä, tästä lähdetään. Mikä on hyvä arvosana sinulle? Miten sen saavuttaa?
aikanope   (21.08.2013 19:53)
  Reply