This is a free Purot.net wiki
  • View:

Konstan sivu

Sisältöalue

Tavoitteeni opiskelussa

Muutamia tavoitteita tämän kurssin asioista.

  • pysyä mukana opiskelussa, oppia asiat kunnolla
  • oppia kirjoittamaan selkeästi ja tarkasti
  • oppia kirjoittamaan pitkiä tehtävä vastauksia
  • oppia kirjoittamaan puhuttua kieltä tekstiksi
  • kehittyä luetun ymmärtämisessä
  • tehdä ryhmätyöt yhdessä ja kehittyä ryhmätyöskentelyssä

Toivon myös että opiskelu olisi mukavaa ja sopivan rentoa!

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Olen samaa mieltä yhteishengestä ja ilmapiiristä. Opettajallakin on merkittävä rooli ilmapiirin luomisessa. Yritetään puolin ja toisin vaikuttaa siihen myönteisesti.
aikanope   (21.08.2013 20:12)
  Reply

Asia on ehkä eniten kiinni meistä oppilaista. Mielestäni hyvä yhteishenki ja hyvä ilmapiiri luokassa ovat vaikuttavimpia asioita.
97konsta   (20.08.2013 19:01)
  Reply

Selkeitä, konkreettisia tavoitteita, joista voi pitää kiinni. Miten saataisiin opiskelusta mukavaa ja sopivan rentoa? Se on tärkeä asia, sillä silloin ei vaikeakaan asia tunnu mahdottomalta ja tunnille on mukava tulla. Otan mielelläni vastaan ehdotuksia!
aikanope   (19.08.2013 20:39)
  Reply